Examensarbete

Genom åren har många av våra anställda börjat karriären på Decerno med sitt exjobb. Nedan finner du några exempel på examensarbete på 30 hp som kan göras hos oss, men givetvis är du även varmt välkommen att presentera en egen spännande idé kring ett exjobb! 

 

Statistik och machine learning med bild och text

Examensarbetet ämnar att undersöka en eller flera potentiella modeller som kombinerar både bild, text och andra attribut för att utföra klassificering. 

Du kommer att få använda ett stort, och ständigt växande, dataset med riktiga data från kund. Varje datapunkt är klassificerad av en människa och innehåller fritext, bild och metadata.

Det finns inget speciellt krav på ramverk att implementera modellen i, men om en förimplementerad metod används som endast finns i ett speciellt ramverk så bör denna metod vara utförligt förklarad i rapporten.

Exjobbet kommer att utföras i samarbete med en kund hos Decerno där resultatet av exjobbet är högaktuellt för oss och kommer att kunna implementeras. Både kund och Decerno har kontor i både Stockholm och Göteborg, så arbetet kan bedrivas på någon eller båda orterna.

Som underlag så har redan förstudier utförts där olika modeller har testats. Dessa modeller kan också användas som underlag för jämförelse i en uppsats.

Målet med Exjobbet:

 • En utvärdering av potentiella klassificeringsmodeller för kombinerad bild och fritext
 • En tydlig definition och förklaring av utvärderade modeller
 • En undersökning till vad i data som potentiellt påverkande till valet av modell

Statistik och machine learning för att identifiera nya event

Examensarbetet ämnar att undersöka en eller flera potentiella metoder för att hitta nya eller avvikande event ur data, där data innehåller bilder, texter och andra attribut.

Du kommer att få använda ett stort, och ständigt växande, dataset med riktiga data från kund. Varje datapunkt är klassificerad av en människa och innehåller fritext, bild och metadata.

För närvarande finns det ett antal redan fördefinierade klasser främst framtagna för att underlätta insamlandet av data, men ett av undersökningsområdena är ifall det går att hitta lämpligare grupper av klasser baserat på relationer mellan olika observationer i insamlat data.

Exjobbet kommer att utföras i samarbete med en kund hos Decerno där resultatet av exjobbet är högaktuellt för oss och kommer att kunna implementeras. Både kund och Decerno har kontor i både Stockholm och Göteborg, så arbetet kan bedrivas på någon eller båda orterna.

Målet med Exjobbet:

 • En utvärdering av potentiella metoder
 • En tydlig definition och förklaring av utvärderade metoder
 • En förklarning i hur de utvärderade metoderna fungerar för nya/avvikande datapunkter och ifall en metod hittar nya definitioner av labels/klasser

Xamarin och React Native

Exjobbet består i att ta fram kriterier och rekommendationer för hur Decerno skall välja ramverk för mobiltelefonappar.

Givet Decernos val av arkitektur och javascriptramverk vill vi hitta ett optimalt val av motsvarande ramverk för mobiltelefonappar.

Följande effektmål eftersträvas:

 • Maximal återanvändning av "browser kod, särskilt när den är skriven i React" och olika mobila plattformar - en totalekonomi
 • Prestanda
 • Möjligheten att använda av redux -arkitekur
 • Användning av local storage. 
 • Övriga frågor t ex rörande licensvillkor

Versionshantering - DevOPS

Decerno använder:

 • Atlassian Jira för hantering av krav och tekniska uppgifter på system i våra projekt. Jira har ett versionsbegrepp. Typiskt har vi ett Jira-projekt per projekt.
 • RCSer dvs TFS, Subversion och Git för versionshantering av kod - typiskt med begreppen Trunk, Branches och Tags.
 • Atlassian Bamboo för automatisk bygg och deploy av kod från olika grenar.

Examensarbetet innebär att besvara följande frågor:

 • Definiera begreppet system och koppla det till en bra hantering av versionsnummer i Jira.

Hur delar vi på bästa sätt upp koden i våra system i systemdelar så att

 • Vi kan versionshantera dem var och en för sig med versionsnummer såväl i Jira och RCS och Bamboo.
 • Vi kan hantera härledda systemdelar dvs systemdelar som har beroenden till andra systemdelar.

Tidsuppskattning med Function points

Tidsuppskattning av systemutvecklingsprojekt är svårt. Function points är en metod att uppskatta komplexiteten i ett system. Vi vill undersöka om man genom att systematiskt använda function points för att uppskatta omfattningen av ett nytt system kan höja säkerheten i bedömningen.

Examensarbetet bör innehålla:

 • Beskrivning av tankarna bakom function points.
 • Framtaganda av en praktisk handledning av hur man jobbar med function points.
 • En bedömning av effektiviteten i att ta fram en tidsuppskattning med function points jämfört med en klassisk beräkning. 
 • En bedömning av träffsäkerheten i en tidsuppskattning med function points jämfört med en klassisk beräkning.
 • Exempel på beräkningar på projekt (t ex SOS) som kan jämföras med klassiska beräkningar och även med faktiskt utfall. 

För detta examensarbete finns underlag på hur Decerno gör en ”klassisk beräkning”. Dessutom finns det utfall på historiska projekt så att det skulle gå att jämföra "klassiska beräkningar" med beräkning enligt Function Points och faktiskt utfall. Funktion Points är relaterat till komplexitetsmått som beskrivs i arbetet om React.

Javascript på servern

Utgångspunkten i examensarbetet är frågan ”kan man skriva den typ av affärskritiska OLTP system som Decerno gör och använda en server skriven i javascript  hostad i nodejs”.

Som en del av examensarbetet ingår att bygga Decernos standardapplikation med nodejs och javascript istället för C# och IIS.

Examensarbetet bör innehålla:

 • En översiktlig beskrivning av nodejs och drivkrafterna bakom framtagandet.
 • Beskrivning av de verktyg som behövs för att få upp en utvecklingsmiljö.
 • Föreslag på en arkitektur och jämförelse den som används av Decerno idag.
 • Går detta att använda mot en relationsdatabas eller finns det stora fördelar med att använda t.ex MongoDB.
 • Belys prestanda särskilt frågeprestanda och en jämförels med LINQ och EF.
 • Belys särskilt inverkan på kvalitet och effektivitet.
 • Vad finns det för fördelar.
 • Vad finns det för nackdelar?  

Utvärdera funktionalitet i Azure 

Examensarbetet går ut på att utvärdera funktionalitet i Azure för att kunna starta upp och stoppa förkonfigurerade servrar baserad på aktuella beräkningsköer och eventuella användarmönster som kan hittas i driftsmiljön. En Proof of Concept skall implementeras i en .net och SQL baserad miljö.

I några av våra systemlösningar används processorkraftskrävande beräkningsalgoritmer för ruttoptimering. All funktionalitet är implementerad i Microsoft Azure där tredjepartsteknologin för ruttoptimering kan köras på en eller flera processorkärnor. I det vardagliga användandet av våra system är efterfrågan på beräkningskraft mycket varierande under dygnet, veckodagarna och månaden varför en fullt dynamisk resursallokering är önskvärd för att

1) tillhandahålla beräkningskraft när den behövs för att korta svarstider i systemet och

2) stänga ner resurser som inte behövs för att reducera driftskostnader för systemet.

 

Din ansökan

Skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor är du välkommen att maila elinor.nilsson@decerno.se.

Ansök

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande integritetspolicy