Examensarbete

Genom åren har många av våra anställda börjat karriären på Decerno med sitt exjobb. Nedan finner du några exempel på examensarbete på 30 hp som kan göras hos oss, men givetvis är du även varmt välkommen att presentera en egen spännande idé kring ett exjobb! 

Versionshantering - DevOPS

Decerno använder:

 • Atlassian Jira för hantering av krav och tekniska uppgifter på system i våra projekt. Jira har ett versionsbegrepp. Typiskt har vi ett Jira-projekt per projekt.
 • RCSer dvs TFS, Subversion och Git för versionshantering av kod - typiskt med begreppen Trunk, Branches och Tags.
 • Atlassian Bamboo för automatisk bygg och deploy av kod från olika grenar.

Examensarbetet innebär att besvara följande frågor:

 • Definiera begreppet system och koppla det till en bra hantering av versionsnummer i Jira.

Hur delar vi på bästa sätt upp koden i våra system i systemdelar så att

 • Vi kan versionshantera dem var och en för sig med versionsnummer såväl i Jira och RCS och Bamboo.
 • Vi kan hantera härledda systemdelar dvs systemdelar som har beroenden till andra systemdelar.

Tidsuppskattning med Function points

Tidsuppskattning av systemutvecklingsprojekt är svårt. Function points är en metod att uppskatta komplexiteten i ett system. Vi vill undersöka om man genom att systematiskt använda function points för att uppskatta omfattningen av ett nytt system kan höja säkerheten i bedömningen.

Examensarbetet bör innehålla:

 • Beskrivning av tankarna bakom function points.
 • Framtaganda av en praktisk handledning av hur man jobbar med function points.
 • En bedömning av effektiviteten i att ta fram en tidsuppskattning med function points jämfört med en klassisk beräkning. 
 • En bedömning av träffsäkerheten i en tidsuppskattning med function points jämfört med en klassisk beräkning.
 • Exempel på beräkningar på projekt (t ex SOS) som kan jämföras med klassiska beräkningar och även med faktiskt utfall. 

För detta examensarbete finns underlag på hur Decerno gör en ”klassisk beräkning”. Dessutom finns det utfall på historiska projekt så att det skulle gå att jämföra "klassiska beräkningar" med beräkning enligt Function Points och faktiskt utfall. Funktion Points är relaterat till komplexitetsmått som beskrivs i arbetet om React.

Utvärdera funktionalitet i Azure 

Examensarbetet går ut på att utvärdera funktionalitet i Azure för att kunna starta upp och stoppa förkonfigurerade servrar baserad på aktuella beräkningsköer och eventuella användarmönster som kan hittas i driftsmiljön. En Proof of Concept skall implementeras i en .net och SQL baserad miljö.

I några av våra systemlösningar används processorkraftskrävande beräkningsalgoritmer för ruttoptimering. All funktionalitet är implementerad i Microsoft Azure där tredjepartsteknologin för ruttoptimering kan köras på en eller flera processorkärnor. I det vardagliga användandet av våra system är efterfrågan på beräkningskraft mycket varierande under dygnet, veckodagarna och månaden varför en fullt dynamisk resursallokering är önskvärd för att

1) tillhandahålla beräkningskraft när den behövs för att korta svarstider i systemet och

2) stänga ner resurser som inte behövs för att reducera driftskostnader för systemet.

 

Din ansökan

Skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor är du välkommen att maila elinor.wadenholt@decerno.se.

Ansök

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

Jag godkänner att mina personuppgifter hanteras i enlighet med följande integritetspolicy